dijous, 19 de maig del 2016

Intervenció de la campanya 'Nou Barris cabrejada' al Plenari sobre pobresa del 19 de maig de 2016

 
Aquest és un Plenari llargament esperat per les entitats de la campanya “Nou Barris cabrejada” i valorem molt la seva celebració després de més de quatre anys de lluita sostinguda al carrer i als nostres barris.

Agraïm l'esforç que ha realitzat l'administració per escoltar i recollir algunes de les propostes de la campanya en aquesta Mesura de Govern que presenta avui l'Ajuntament per al seu debat polític. Han estat molts mesos de treball i de debat que s'han de traduir en una proposta concreta per a la seva discussió i, esperem, aprovació.

Hem de dir que hi ha hagut deficiències en tot aquest procés, sobretot la precipitació en l'elaboració del Pla, que ha impedit la concreció de moltes mesures i la possibilitat que la campanya Nou Barris Cabrejada hagi pogut estudiar la proposta amb la profunditat que ens hagués calgut per poder aportar d'una manera més treballada la nostra experiència en el territori. Malauradament, com ja hem denunciat altres vegades, els tempos de la participació per part de l’Ajuntament i els de les entitats, són ben diferents.

Així i tot, valorem positivament el canvi ideològic que se'n desprèn d'aquest Pla, que planteja abordar la pobresa i la desigualtat patents als nostres barris des de la perspectiva de la igualtat de drets i la justícia social.

També valorem de manera positiva que vagi acompanyat d'una dotació pressupostària, tot i que creiem que es poden fer moltes coses que no necessàriament suposen una gran despesa econòmica. A vegades un mal plantejament fa que els esforços surtin molt cars. Nou Barris necessita aquesta inversió i molta més, però el que més necessita és la voluntat política per consensuar les mesures amb la resta d'administracions, els diferents grups polítics i la ciutadania.

Entenem aquest Pla d’Acció que tractarem avui com un punt de partida que s'ha d'anar concretant a mida que es vagi desenvolupant. No pot ser un document tancat, ja que falta concretar mesures urgents tals com l’empadronament immediat de totes les persones que viuen a la nostra ciutat o la participació activa de la campanya Nou Barris Cabrejada a la revisió del model i protocol dels Serveis Socials, entre d’altres.

També falta concretar accions, pressupost per a cadascuna d’elles i un calendari, tant per implementar-les com per fer-ne el seguiment. En aquest sentit, les veïnes i veïns de Nou Barris volem: rebre la informació amb temps, poder opinar i poder incidir en la concreció de cadascuna de les accions d'aquest pla.

Som conscients que un pla municipal no podrà trencar la realitat de pobresa que portem patint tant de temps. L'Ajuntament ha de forçar la resta d'administracions a assumir les seves responsabilitats, fent un paper de mediador i lluitador: aquí ens tindrà al seu costat.

No volem Consorcis que funcionin només com a taules de partits. Volem que siguin espais de treball, coordinació i resolució de competències entre administracions, encaminats a resoldre de forma responsable i eficient els problemes reals de les persones.

Aquest Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016-2019 és un projecte de l’equip de govern municipal, però per complir els seus objectius necessita d'un imprescindible consens polític. Per això fem una crida a la responsabilitat de tots el grups i representants polítics perquè les normals desavinences no siguin una excusa per no tirar endavant una clara acció política per revertir les desigualtats, a Nou Barris i a la ciutat.
Els nostres veïns i veïnes no poden esperar més.

Les entitats que formem la campanya Nou Barris Cabrejada volem assumir el repte que se'ns presenta avui. Ens la juguem participant i donant la cara en aquest Plenari Extraordinari, i donem un sí crític a aquesta proposta / Mesura de Govern, reivindicant el nostre paper i la nostra posició, al costat de l'Ajuntament quan calgui, però també de front quan sigui necessari.

Campanya “Nou Barris Cabrejada, diu prou!”
17 de maig de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada