dimarts, 16 de febrer del 2016

Propostes de Nou Barris cabrejada per treballar en la jornada del 20 de febrer

Aquest és el document de propostes (podeu fer un clic al títol de la notícia per llegir-lo) que presentem des de la campanya "Nou Barris cabrejada diu prou!"per debatre durant la jornada de treball que se celebrarà el pròxim dissabte 20 de febrer al Centre Cívic Zona Nord de Ciutat Meridiana.
L'objectiu de la jornada és aconseguir una sèrie d'acords i compromisos per portar al plenari extraordinari sobre pobresa i desigualtat que se celebrarà el proper mes d'abril.

 
Document de treball plenari pobresa a Nou Barris
Campanya “Nou Barris cabrejada, diu prou!”
Barcelona, gener-febrer de 2016PROPOSTES PER A UN ACORD POLÍTIC PER REVERTIR LA SITUACIÓ DE POBRESA A NOU BARRIS: PER LA JUSTÍCIA SOCIAL


Un cop constatada la diagnosi que Nou Barris es troba en una situació de pobresa i desigualtat estructural, ara és el moment de fer un pacte polític i social que concreti les mesures que s'han d'implementar per revertir aquesta situació.


Després del treball de més de quatre anys, les entitats que formem part de la campanya “Nou Barris cabrejada diu prou” presentem aquest document de propostes per debatre a la jornada de treball que tindrà lloc el 20 de febrer de 2016 al centre cívic Zona Nord i que han de contribuir a concretar un document per votar al plenari extraordinari sobre pobresa a Nou Barris.


OBJECTIUS GENERALS
 • Assegurar-nos una informació adient sobre la situació social, amb instruments eficaços que permetin fer una diagnosi continuada sobre quina és l'evolució del mapa social i econòmic i fent pública, assequible i entenedora aquesta informació.
 • Implementar polítiques socials integrals capaces d’anar a l’arrel de les causes estructurals de la pobresa en totes les seves dimensions, amb el treball coordinat de les diferents administracions.
 • Canviar el model assistencialista per un altre basat en la justícia social i la distribució de la riquesa, que promocioni la dignitat i l'autonomia de cadascú i la possibilitat que els ciutadans puguin fer arribar el seu parer i les seves problemàtiques a les administracions
 • Tenir eines per poder avaluar els efectes de les polítiques aplicades i fer aquesta avaluació amb els agents socials del territori
 • Avançar en la transparència de la gestió dels recursos: pressupostos accessibles, participats i rendició de comptes.


DESIGUALTAT I POBRESA
 • Fer diagnòstics de cada barri, amb les entitats i agents socials, per acordar quines són les accions a portar a terme a curt, mitjà i llarg termini.
 • Establir plans d’acció i projectes de continuïtat per assegurar realment els canvis.
 • Facilitar la creació de treball digne i de qualitat potenciant els plans comunitaris i l'economia social i de proximitat. Els plans comunitaris o els diagnòstics de barris haurien de servir per determinar quines necessitats socials estan insatisfetes i per tant quins tipus de llocs de treball caldria promoure.
 • Tirar endavant la proposta elaborada i avalada per moltes entitats socials de la Renda Mínima Garantida.
 • Afavorir una cultura social que deixi clar que la pobresa no és un problema individual sinó col·lectiu.


SERVEIS SOCIALS
 • Més inversió de recursos econòmics i humans per evitar el col·lapse actual. Establir ràtios de personal d’acord amb les necessitats dels barris. No més d'una setmana de termini per avaluar de forma integral un cas i avaluació immediata de les urgències.
 • Revisió del propi model dels serveis socials, que es van crear en un moment històric diferent de l’actual. Han de poder oferir solucions integrals als problemes i obrir els criteris d'accés a les prestacions de manera universal i no individualitzada, evitant l'estigmatizació i el control social de la pobresa.
 • Millorar i posar al dia els protocols d'atenció comptant amb l’experiència dels treballadors i treballadores del sector i la resta d’agents socials. Optar per un sistema més senzill i amb menys diversificació de recursos en petites “finestres”. Atenció familiar integral i no compartimentada.
 • Per deixar de ser un sistema assistencialista, afavorir el paper actiu dels usuaris en les opcions, atenció i decisions que se'ls plantegin.
 • Coordinació més eficaç amb els altres sectors públics (especialment sanitat i ensenyament, però també polítiques d'habitatge i altres).
 • Evitar el desarrelament del territori de les persones ateses.


HABITATGE
 • Potenciar i millorar el funcionament de la Taula d'Habitatge de Nou Barris.
 • Cap desnonament de primer habitatge.
 • Augmentar l'oferta de pisos de lloguer social prioritzant la mobilització dels molts pisos buits que hi ha al districte.
 • Cens públic d'habitatges buits en 3 mesos.
 • Facilitar els tràmits i gestions per aconseguir ajudes a l'habitatge.
 • No posar traves a l'empadronament de les persones que viuen a la ciutat, per tal que puguin accedir als ajuts socials.
 • Invertir recursos en la rehabilitació i millora dels habitatges existents.
 • Forçar els bancs perquè assumeixin les despeses col·lectives dels seus habitatges.
 • Centralitzar els tràmits en una sola oficina, amb suficient personal de suport, a les zones que més ho necessiten (especialment Zona Nord).
SALUT
 • Assegurar l'accés universal a la sanitat, garantint que les persones sense targeta sanitària estiguin cobertes en temes de salut: cap persona en situació irregular ha de quedar exclosa del sistema sanitari.
 • Implementar protocols que permetin analitzar els efectes de la crisi en l'estat de salut dels veïns i veïnes.
 • Potenciar l'atenció primària com la via bàsica de detecció de les situacions de pobresa, la seva coordinació amb serveis socials.
 • Suprimir les llistes d'espera, problema que afecta de manera més directa les persones sense recursos. Accés a visita amb el metge de família abans de 48 hores.
 • Augmentar recursos en l'atenció als problemes de salut mental (per exemple els problemes de salut emocional de les persones aturades de llarga durada).
 • Facilitar a les persones amb pocs recursos l'accés als serveis de salut que no estan inclosos en la cartera de serveis públics. Recuperar el servei gratuït en salut bucodental per als nens a tots els CAP de Nou Barris i ampliar-ho als adults amb pocs recursos.
 • Impulsar i promocionar la salut comunitària i ambiental.
 • Donar un impuls al Pla de Drogues.
 • Restituir el servei d'urgències al CAP de Guineueta.
 • L'Ajuntament ha de participar en les denúncies i mobilitzacions en defensa de la sanitat pública.
ALIMENTACIÓ
 • Garantir la cobertura alimentària de les famílies tot l'any.
 • Assegurar que totes les famílies amb dificultats puguin accedir a les beques menjador des del principi de curs i en la totalitat de cost del menjador.
 • Assegurar que les ajudes alimentàries satisfan les necessitats nutricionals.
 • Superar el model del banc d'aliments i apostar pel sistema de targetes alimentàries.
EDUCACIÓ
 • Reforçar els equips docents per fer front als problemes i situacions relacionades amb la pobresa que traspassen les pròpies tasques educatives.
 • Dotar de suficients promotors escolars totes les escoles de Nou Barris, que siguin del territori, que treballin amb l’equip de professors, amb les famílies i als espais de coordinació del barri.
 • Dotar als centres de personal que ajudi a la inserció social dels alumnes de secundària.
 • Assegurar que tots els alumnes tenen accés al material bàsic escolar.
 • Facilitar l'accés a les persones en situació de pobresa als recursos educatius fora del temps escolar.
 • Facilitar espais propicis per a l'estudi i el reforç escolar als barris, amb acompanyament i suport, així com espais per quan no hi ha escola. Elaborar un mapa per barris.
 • Invertir recursos en facilitar una oferta d'escola bressol pública adient a les necessitats.
 • Revisar el projecte Patis Escolars Oberts, perquè respongui realment a les necessitats de cada barri, recordant la filosofia dels Plans d’Entorn.
 • Ampliar l'oferta de places d'Instrumental i Castellà A2 de les escoles d'adults en horaris compatibles amb els escolars.
 • Acompanyament i assessorament dels estudiants que acaben l'educació obligatòria.
SERVEIS BÀSICS
 • Implementar les mesures per conèixer l'abast real de l'anomenada “pobresa energètica” i forçar la col·laboració de les companyies de serveis bàsics en la línia que proposen les entitats de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
 • Recuperar les tarifes de transport públic de 2013 i reforçar les tarifes socials.
 • Acabar de desenvolupar la nova Xarxa Ortogonal de bus.
 • Recuperar el servei de bus de barri els diumenges i festius, augmentar la freqüència de pas i prioritzar la seva connexió amb els centres de salut i educatius.
 • Realitzar la connexió i accessibilitat entre les línies 4 i 5 del metro.
 • Accessibilitat total al transport públic per a les persones amb mobilitat limitada.
TREBALL
 • Revisar el model dels Plans d’Ocupació i les polítiques d’ocupació de Barcelona Activa per adequar-les a la situació real i present d’atur als barris.
 • Reforçar i dotar de més recursos les oficines d'ocupació, així com la preparació dels professionals.
 • Implementar plans d'ocupació compatibles amb altres ajudes o prestacions.
 • Atenció especial a les persones amb atur de llarga durada, els treballadors que cobren salaris mínims, amb feines precàries, temporals o condicions laborals per sota del drets bàsics o els joves en atur que depenen dels pares i avis i conviuen en el mateix pis.
 • Generació activa de feina que doni oportunitats al veïnat del territori.
 • Promoure i facilitar la creació de cooperatives de treball i l’economia social per tal de garantir una creixent autonomia de la població.
 • Invertir recursos per formar persones dels barris que estan en atur perquè portin a terme feines de cura de persones, manteniment d’equipaments i elements de l’espai públic, servei a les activitats a l’aire lliure i d’altres.
 • Facilitar l’accés dels joves al mercat laboral.
PER GRUPS DE POBLACIÓ
Gent Gran
 • Augmentar l'oferta de places públiques de residències, habitatge assistit i equipaments adequats per atendre les necessitats de les persones amb dependències severes.
 • Facilitar que, qui vulgui, pugui viure a casa seva.
 • Revertir la congelació de les pensions i la precarietat de moltes pensions mínimes.
 • Revisar per millorar el projecte Radars.
 • Pensar les places i carrers en clau de gent gran.
Joves
 • Millorar l'oferta extraescolar per als joves d'entre 12 i 16 anys.
 • Revisar el projecte Patis Oberts.
 • Casals de Joves en bones condicions (tant dels edificis com de la gestió).
 • Casal de joves a Ciutat Meridiana.
 • Educadors de carrer a tots els barris, amb més hores de feina i durant tot l’any, treballant en coordinació amb les entitats.
 • Pla d'ocupació jove.
Dones
 • Pla de xoc contra la violència de gènere.
 • Implementar les polítiques per la justícia social des d'una perspectiva de gènere.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada